Vereniging

Schaakclub Bodegraven, opgericht op 5 augustus 1932, is een bloeiende schaakvereniging. Hoewel voor veel leden de gezelligheid op de wekelijkse schaakavond voorop staat, is het prestatie-element bepaald niet afwezig. De vereniging heeft momenteel 31 leden, waarvan 11 jeugdleden (geteld op 1-8-2017). Er wordt ieder maandagavond gespeeld in de grote zaal van de Ichthuskerk.

Behalve de interne competitie wordt er jaarlijks een rapidschaakkampioenschap voor de leden georganiseerd, waarbij de spelers slechts 20 minuten bedenktijd per persoon voor een volledige partij hebben. Half juni wordt ter afsluiting van het schaakseizoen nog een snelschaakkampioenschap gehouden,

Schaakclub Bodegraven komt met twee teams uit in de externe competitie van de Leidse Schaakbond, waarbij ieder team het opneemt tegen teams van andere verenigingen uit de regio Leiden. Verder wordt er ieder jaar een massakamp gespeeld tegen Woerden.

Algemene informatie

Clubavond Maandag
Locatie Ichthuskerk, Bodegraven
Senioren Jeugd
Aantal leden 27 12
Tijd 19.45 tot uiterlijk 23.30 18.45 tot 19.45
Contributie € 120,- € 56,-

Leden die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 21 jaar zijn, vallen onder de jeugd.

Voor meerdere leden uit één gezin geldt een korting op de contributie. Voor twee leden uit één gezin bedraagt de korting € 10,- en bij drie leden € 20,-

Bankrekeningnummer: NL37 INGB 0657 8996 23, t.n.v. Schaakclub Bodegraven in Bodegraven

Neem voor meer informatie contact op met penningmeester Adri van Maaren

Aanmelding nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij secretaris Marijn Meijer of in geval van jeugdleden bij jeugdleider Jo Kloprogge.

De mogelijkheid bestaat om enkele keren vrijblijvend de clubavond te bezoeken om te bekijken of de schaakclub bevalt.

Nieuwe (jeugd)leden zijn gedurende het hele jaar welkom.

Opzegging lidmaatschap

Leden kunnen hun lidmaatschap opzeggen bij secretaris Marijn Meijer of in geval van jeugdleden bij jeugdleider Jo Kloprogge.

Het opzeggen moet voor 1 augustus van het nieuwe verenigingsjaar worden gedaan.