Interne competitie

De interne competitie start ieder jaar begin september en beslaat ca. 34 ronden. Deze ronden worden op maandagavond gespeeld, voor zover er geen wedstrijden van de externe competitie zijn. In deze interne competitie treffen de spelers zo veel mogelijk tegenstanders van ongeveer gelijke speelsterkte. De beste vijf spelers uit deze interne competitie komen uit in de zogeheten playoffs. De laatste ronde van de interne competitie en de playoffs vindt begin juni plaats. De winnaar van de playoffs mag zich kampioen van Bodegraven noemen.

De partij begint rond 8 uur, maar leden moeten om kwart voor 8 al aanwezig zijn, anders lopen zij het risico om niet ingedeeld te worden. De huidige stand is ook hier op de website te vinden onder standen.

Er wordt gespeeld met het Fishertempo. De partij duurt 1:35 uur + 10 seconden per zet.

Keizersysteem

We spelen volgens het zogenaamde Keizersysteem, wat inhoudt dat iedereen een tegenstander krijgt, die op de ranglijst op ongeveer gelijke hoogte staat. Aan het begin van de clubavond wordt gekeken wie er die avond aanwezig zijn en aan de hand daarvan wordt de indeling gemaakt.

Het voordeel van dit systeem is, dat er hoogstens 1 deelnemer per avond geen partij heeft, n.l. bij een oneven aantal aanwezigen. Bij het Keizersysteem wordt niet gespeeld om competitiepunten, 1 voor een gewonnen partij en een ½ voor een remise, maar om keizerpunten.

Om deze te berekenen krijgt elke speler een eigenwaarde, afhankelijk van de huidige positie op de ranglijst; deze kan dus per week veranderen.

Afmelden

De competitieleider gaat er van uit dat alle leden die ingedeeld willen worden om 19:45 aanwezig zijn op de speellocatie.

Indien iemand niet op tijd aanwezig kan zijn, maar wel mee wil doen, dient hij/zij dat voor 19:00 te melden op een van onderstaande manieren.

Enkele jeugdleden die te kennen hebben gegeven dat zij altijd wat later komen, maar in principe wel ingedeeld willen worden, dienen zich af te melden als zij een keer niet mee doen.

Als u zich aan- of afmeldt via e-mail, wordt u verzocht dit wat eerder te doen, liefst voor 17:00, want de competitieleider kan niet garanderen dat hij altijd in staat is om op het laatste moment zijn mail te lezen.

Afmelden kan bij competitieleider Jan Both

Rapidtoernooi

Er is ook een jaarlijks rapidtoernooi dat bestaat uit 8 partijen per deelnemer, verdeeld over 2 avonden.

Het speeltempo is 25 minuten per persoon per partij.

Er is ook een beker te winnen met het rapidtoernooi.

Snelschaak

Eens per jaar is er een snelschaakkampioenschap. Dit kampioenschap vindt plaats op de laatste clubavond van het seizoen, meestal half juni.

Het speeltempo is 5 of 7½ min. per persoon per partij, afhankelijk van het aantal deelnemers en de beschikbare tijd.

Het kampioenschap wordt gespeeld in 2 fasen, de voorronden en de eindronden. In de voorronden worden de deelnemers in 3 groepen ingedeeld naar speelsterkte. Zodoende wordt vermeden dat sterke spelers tegen zwakke worden ingedeeld, wat voor geen voor beiden plezierig is.

Na de voorronden wordt een kampioensgroep gevormd van 8 spelers. Deze bestaat uit de 5 beste spelers van de sterkste groep, de 2 beste van de middengroep en de beste van de laatste groep. Op deze manier heeft toch iedere deelnemer een, theoretische, kans op de titel.

De winnaar van deze groep is de snelschaakkampioen, terwijl de overgebleven spelers opniew in 2 groepen worden ingedeeld en om nog een paar prijzen kunnen strijden, zoals een kip of een slagroomtaart.

Foto's