Vereniging

Schaakclub Bodegraven, opgericht op 5 augustus 1932, is een bloeiende schaakvereniging. Hoewel voor veel leden de gezelligheid op de wekelijkse schaakavond voorop staat, is het prestatie-element bepaald niet afwezig. De vereniging heeft momenteel 26 leden, waarvan 7 jeugdleden (geteld op 1-8-2021). Er wordt iedere maandagavond gespeeld in de grote zaal van de Ichthuskerk.

Behalve de interne competitie wordt er jaarlijks een rapidschaakkampioenschap voor de leden georganiseerd, waarbij de spelers slechts 20 of 25 minuten bedenktijd per persoon voor een volledige partij hebben, afhankelijk van het aantal deelnemers en de beschikbare tijd. Half juni wordt ter afsluiting van het schaakseizoen nog een snelschaakkampioenschap gehouden. Ook voor deze toernooien is een beker beschikbaar.

Schaakclub Bodegraven komt met twee teams uit in de externe competitie van de Leidse Schaakbond, waarbij ieder team het opneemt tegen teams van andere verenigingen uit de regio Leiden. Verder wordt er ieder jaar een massakamp gespeeld tegen Woerden, afwisselend in Bodegraven en Woerden.

Laatste nieuws


De huidige situatie rondom corona wordt vooral gekenmerkt door twee ontwikkelingen. Enerzijds zijn daar de vrijdag jl. door het kabinet aangekondigde versoepelingen van het coronabeleid. Anderzijds is er sprake van razendsnel stijgende besmettingscijfers en de verwachting dat deze besmettingsgolf de komende vier weken zijn hoogtepunt zal bereiken en pas daarna zal afvlakken.
Deze tegenstrijdige ontwikkelingen stellen ons voor een lastige keus: gaan wij het clubschaak nu wel of niet weer opstarten?

Alles afwegende kiest het bestuur ervoor om vooralsnog voorzichtigheid te betrachten en te kiezen voor geleidelijkheid. Concreet is het volgende besloten:

De schaaktraining voor onze jeugdleden wordt hervat met onmiddellijke ingang. Dat betekent dat de jeugdleden weer welkom zijn in het clublokaal (Ichthuskerk) vanaf maandagavond 17 januari, 18.45 uur; De schaakcompetitie voor de senioren wordt nog niet hervat. Wij kijken nog even aan hoe de besmettingen zich ontwikkelen en wachten de persconferentie van 25 januari a.s. en de te verwachten nieuwe richtlijnen van de schaakbond af. In de week van 25 januari kunnen jullie van ons nader bericht verwachten. Waar nodig wordt ook het coronaprotocol van de schaakclub door Piet van der Zee aangepast aan de nieuwe situatie. Hopelijk kan dan een zonnig perspectief worden geschetst voor een hervatting van de clubavonden in februari.
Wij hopen dat jullie begrip hebben voor de gemaakte keuze.